Drtiče a prepravníky so sýtami
Skladka stavebnej suti ako aj doprava betónu sú služby ktoré ocení nie jeden domáci majster, ktorý sa dal do prerábky domu, bytu či iného svojpomocou a je odkázaný na vlastné prostriedky. Stavebnú suť je treba niekde uskladniť a neskoršie spracovať napríklad na podkládku dopravných tepien, či na zemné práce kde je treba spevniť podklad, Toto všetko nemá domáci majster možnosť zabezpečiť sám a preto sme tu my. Štrkovňa TRNKA sa postará o Vaše starosti,

Dovoz betónu je dalšia služba bez ktorej sa neobýde domáci majster, ktorý stavia vo vetšom merítku. Sme tu pre Vás. Po vzájomnej dohode zabezpečíme čo je treba.

 

Technika