Štrkovňa Trnka sa zaoberá výrobou a predajom štrkov, štrkopiesku, piesku, kamenív a zemín, ktoré sú určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom s poskytovaním nákladnej dopravy.Aktivity spoločnosti sa do roku 2007 orientovali len na obchodnú činnosť. V roku 2007 spoločnosť vybudovala technologickú linku na triedenie štrkov, bola spustená do prevádzky v poslednom štvrťroku 2007. V súčasnosti je spoločnosť dodávateľom materiálu pre stredne veľké stavebné spoločnosti sídliace v Trenčianskom kraji. Všetky dodávky našej produkcie sú zabezpečované s dostatočným počtom vyklápacích, ako aj špeciálnych vozidiel prevažne značky VOLVO, na prepravu kameniva a sypkých materiálov.Dodávame pre veľkoodberateľov, ako aj pre veľké množstvo maloodberateľov.